x
Propozycje wycieczek
Trasa z parkingu do pętli puścizn i do Podczerwonego w gminie Czarny Dunajec

Trasa z parkingu do pętli puścizn i do Podczerwonego w gminie Czarny Dunajec

Polska
4 km
łatwa
Trasa rowerowa z Ludźmierza do Pyzówki w gminie Nowy Targ

Trasa rowerowa z Ludźmierza do Pyzówki w gminie Nowy Targ

Polska
12 km
średnia
Trasa rowerowa z Koniówki w gminie Czarny Dunajec

Trasa rowerowa z Koniówki w gminie Czarny Dunajec

Polska
1,65 km
łatwa
Trasa rowerowa Spišská Belá - Beliansky rybník - Tatranská Kotlina, penzión Limba

Trasa rowerowa Spišská Belá - Beliansky rybník - Tatranská Kotlina, penzión Limba

Słowacja
9 km
łatwa
Trasa rowerowa Kežmarok, sídlisko Sever - Rybník Zlatná – Strážky

Trasa rowerowa Kežmarok, sídlisko Sever - Rybník Zlatná – Strážky

Słowacja
5 km
łatwa
Trasa rowerowa Kežmarok – Vrbov

Trasa rowerowa Kežmarok – Vrbov

Słowacja
5 km
łatwa
Trasa rowerowa Ciche - główna trasa Szlaku wokół Tatr

Trasa rowerowa Ciche - główna trasa Szlaku wokół Tatr

Polska
2 km
łatwa
Trasa miejska wzdłuż brzegów Wagu w Liptowskim Mikułaszu

Trasa miejska wzdłuż brzegów Wagu w Liptowskim Mikułaszu

Słowacja
4 km
łatwa
Trasa główna, czyli rowerem po nasypie dawnej linii kolejowej po stronie słowackiej

Trasa główna, czyli rowerem po nasypie dawnej linii kolejowej po stronie słowackiej

Słowacja
16 km
łatwa
Trasa główna, czyli rowerem po nasypie dawnej linii kolejowej po stronie polskiej

Trasa główna, czyli rowerem po nasypie dawnej linii kolejowej po stronie polskiej

Polska
21 km
łatwa
Pętla puścizn czarnodunajeckich - rowerem po torfowiskach

Pętla puścizn czarnodunajeckich - rowerem po torfowiskach

Polska
8 km
łatwa
Miejska ścieżka rowerowa w Nowym Targu

Miejska ścieżka rowerowa w Nowym Targu

Polska
12 km
łatwa
Chochołowsko-wierchowa z górskimi panoramami w gminie Czarny Dunajec

Chochołowsko-wierchowa z górskimi panoramami w gminie Czarny Dunajec

Polska
14 km
średnia
Trasa rowerowa we Wróblówce w gminie Czarny Dunajec w stronę Ludźmierza

Trasa rowerowa we Wróblówce w gminie Czarny Dunajec w stronę Ludźmierza

Polska
średnia
Trasa rowerowa do Ludźmierza w gminie Nowy Targ

Trasa rowerowa do Ludźmierza w gminie Nowy Targ

Polska
średnia
Trasa rowerowa Ludźmierz - Wróblówka - główna trasa Szlaku wokół Tatr

Trasa rowerowa Ludźmierz - Wróblówka - główna trasa Szlaku wokół Tatr

Polska
średnia
Trasa rowerowa z Liptowskiego Mikulasza do Liptowskiego Tarnowca

Trasa rowerowa z Liptowskiego Mikulasza do Liptowskiego Tarnowca

Słowacja
średnia
Trasa rowerowa z Liptowskiego Mikulasza do Żarskiej Doliny

Trasa rowerowa z Liptowskiego Mikulasza do Żarskiej Doliny

Słowacja
średnia
Kacwin – Veľká - Franková

Kacwin – Veľká - Franková

Słowacja
średnia
Poprad + Svit

Poprad + Svit

Słowacja
średnia

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju