x

08.SPD ŚLADAMI DAWNEJ KOLEI DO TRZCIANY / FOLLOWING THE SLOVAK RAIL TRAIL TO TRSTENÁ

Lokalizacja:
Polska, Słowacja
Kategoria:
łatwa
Dystans:
37 km
Miejsce startu:
CHOCHOŁÓW
Zakończenie trasy:
CHOCHOŁÓW


Niniejsza wycieczka to przede wszystkim spotkanie z przyrodą. Dwa punkty skrajne trasy to Chochołów, słynny swoją drewnianą zabudową oraz Trzciana (Trstena), miasteczko warte krótkiego spaceru. Reszta, a właściwie lwia część, to uczta dla zmysłów: rozległe łąki i pola, lasy i potoki, śpiew ptaków i cisza… ten zakątek Orawy zachwyca swoją dzikością, na wielu odcinkach krajobraz nie jest zakłócony żadną zabudową - tylko Szlak wokół Tatr, przyroda i my.

Wycieczkę zaczynamy w Chochołowienieopodal kamienistego brzegu rzeki Czarny Dunajec (dobre miejsce na odpoczynek na końcu wycieczki). Drogą dojazdową dostajemy się do głównej trasy Szlaku wokół Tatr, na który włączamy się obok charakterystycznej kapliczki. Szlak wiedzie tutaj po nasypie dawnej linii kolejowej Nowy Targ - Trzciana. Łagodnie się wznosząc, pokonujemy jej ostatni zakos przed granicą polsko-słowacką. Odległe od nas o zaledwie kilkadziesiąt metrów torfowiska, są niemal niewidoczne za młodymi drzewami. Docieramy do granicy polsko-słowackiej. Jej powstanie po I wojnie światowej rozpoczęło powolny proces degradacji linii kolejowej, aż do jej likwidacji po obu stronach granicy kilkadziesiąt lat później. 400 m dalej przejeżdżamy obok ruin dawnej stacji w Suchej Górze, czekającej na swoje drugie życie. Niezauważalnie przejechaliśmy również z Podhala - zlewiska Bałtyku na Orawę, będącą zlewiskiem Morza Czarnego. Szlak od tej pory opada, pozwalając nam w pełni delektować się wyjątkowymi krajobrazami rolniczo-leśnej Orawy. Jadąc równolegle do Czerwonego Potoku (Červený Potok) pokonujemy go ostatecznie efektownym mostem, preludium do kolejnego, jeszcze wyższego mostu na potoku Jeleśnia - tak dawniej nazywała się również dzisiejsza Głodówka. (Mniej więcej w połowie drogi między tymi mostami, obok wiaty na zakręcie nad skarpą odchodzi leśna droga, która po kilkuset metrach dociera do granicy i dalej jako dobra droga szutrowa prowadzi przez 5,5 km aż do Chyżnego). Wsie pozostały gdzieś za łąkami i polami, my delektujemy się przyrodą z Babią Górą i Tatrami na horyzoncie. Za mostem nad Jeleśną Szlak ponownie się wznosi, zostawiając po lewej sosnowy las Háje. Za nim coraz bardziej otwiera się panorama na południe, w stronę doliny Orawicy i Tatr Zachodnich. Łagodnymi zakosami docieramy do górnych krańców wsi Liesek. Przejeżdżamy obok dawnej stacji kolejowej, dziś meteorologicznej. Docieramy do widokowej kapliczki Za Borem, z wygodną wiatą, źródełkiem oraz toaletą (wychodek). Miejscem wzorowo opiekują się mieszkańcy wsi. Za Lieskiem, stale zjeżdżając podążamy dalej i dalej, widoki na zachódsięgają aż po pasmo Wielkiego Chocza i Małej Fatry. Przejazd pod wiaduktem nowej drogi Trzciana - granica zwiastuje nieodległe już miasto. Szlak zjeżdża z nasypu i prowadzi nas teraz brzegiem Orawicy, wyprowadzając praktycznie w samym centrum miasta. Warto nawiedzić dwa zabytkowe kościoły - pw. św. Marcina (charakterystyczna wieża) oraz franciszkański kościół pw. św. Jerzego, już na trzciańskim rynku. Zawracamy i jedziemy po własnych śladach aż do ruin stacji w Suchej Górze, przed którą odbijamy w prawo, w chwilowo szutrową, a dalej już asfaltową drogę prowadzącą aż do centrum wsi. Stamtąd główną drogą kierujemy się do granicy (1 km ruchliwej trasy, przed dawnym przejściem granicznym sklepy, można płacić w PLN), po stronie polskiej możemy jechać chodnikiem, ale po 500 m odbijamy w lewo, obok ruin skoczni, by lokalną drogą wrócić do mostu na Czarnym Dunajcu i miejsca, gdzie zaczęliśmy wycieczkę. Płaski brzeg rzeki zachęca do chwili relaksu nad wodą.  
Udostępnij facebook twitter
aktualności

Aktualności

Rowerowy Dzień Dziecka na Stacji Podczerwone

czytaj więcej...

Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji o powstaniu i dziejach transgranicznej kolei na pograniczu polsko-słowackim!

Od dnia 28.08.2021 r. na terenie odnowionej dawnej stacji PKP w  Podczerwonem można oglądać ekspozycję o powstaniu i dziejach transgranicznej kolei na pograniczu polsko-słowackim. Ekspozycja przygotowana została w języku polskim, słowackim i angielskim. Wystawa ma podwójną formę – pierwszą część ekspozycji stanowi wystawa wewnętrzna, prezentowana w budynku dawnej stacji kolejowej w  Podczerwonem. Składa się ona z 5 tablic oraz 1 wielkoformatowego banneru. Druga część ekspozycji, to zainstalowana przy stacji ekspozycja plenerowa. Składa się ona z 12 tablic dwustronnych. Dzięki utworzeniu nowej ekspozycji poświęconej dawnej transgranicznej kolei, która została zainstalowana w obiekcie odrestaurowanej zabytkowej stacji kolejowej w Podczerwonem, bezpośrednio przy Szlaku wokół Tatr i publikacji użytkownicy tego Szlaku mogą odkryć i zapoznać się z fascynującymi dziejami powstania, funkcjonowania kolei łączącej Polskę i Słowację, po której nasypie prowadzi teraz transgraniczna ścieżka rowerowa. Zatrzymując się przy odrestaurowanej przez Gminę Czarny Dunajec dawnej stacji kolejowej w Podczerwonem (położonej zaledwie 4km od granicy polsko-słowackiej) użytkownicy Szlaku wokół Tatr mogą podziwiać zabytki dawnej techniki kolejowej, które teraz zostały zaadaptowane na potrzeby nowych funkcji infrastruktury rowerowej Szlaku wokół Tatr. Dla tych, którzy nie mogą samodzielnie udać się do Podczerwonego zamieszczamy plansze w wersji elektronicznej.
Ekspozycja zewnętrzna i wewnętrzna - pliki do pobrania


Ekspozycja jest produktem mikroprojektu pt. „Gdzie koła poniosą - śladami transgranicznej kolei” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
czytaj więcej...

Paszport rowerowego odkrywcy Szlaku wokół Tatr

Wszystkich rowerowych odkrywców Szlaku wokół Tatr i jego atrakcji przyrodniczych, kulturowych i historycznych zapraszamy do nowej zabawy. Przygotowaliśmy dla Was specjalny paszport z 30 ciekawymi miejscami i atrakcjami, zlokalizowanymi przy Szlaku wokół Tatr w Polsce i na Słowacji. Dzięki paszportowi możecie zwiedzać polsko-słowackie pogranicze na rowerze i odkrywać nowe miejsca. Zbierajcie pieczątki, odnotowujcie swoje odwiedziny, róbcie zdjęcia. Na wszystkich, którzy zbiorą komplet pieczątek i potwierdzeń czekają rowerowe upominki.Paszport jest do odebrania w naszym biurze oraz u partnerów projektu i w punktach informacji turystycznej oraz w wybranych instytucjach. Paszport wydany został przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej...

Kampania medialna Szlaku wokół Tatr

czytaj więcej...

Mapa rowerowa Szlaku wokół Tatr

czytaj więcej...

Przewodnik "Rowerem wokół Tatr"

Jest już nowy przewodnik rowerowy Szlaku wokół Tatr! Tym razem proponujemy go w innej formie – zamiast pojedynczych wycieczek – przejazd rowerem wokół Tatr.Autorem przewodnika jest Wojtek Goj, którego znacie z naszego wcześniejszego przewodnika „Zakręć w Tatry!”. W przewodniku „Rowerem wokół Tatr” odnajdziecie propozycje 3 różnych pętli dookoła najpiękniejszych polsko-słowackich gór. Jest zatem pętla szosowa, prowadząca oficjalnym przebiegiem Szlaku wokół Tatr, po wybudowanych odcinkach ścieżek rowerowych w Polsce i na Słowacji. Druga propozycja to pętla opcjonalna, prowadząca troszkę krótszą trasą, przez Zuberec i Drogę Wolności na Słowacji. To również pętla prawie w całości asfaltowa. Z ostatniej propozycji ucieszą się wszyscy gravelowcy – specjalnie dla nich autor przygotował bardzo ciekawą trasę, prowadzącą nieco trudniejszymi drogami, w tym szutrowymi i leśnymi oraz – ciekawostka – przez odludne tereny dawnego obwodu wojskowego między Kieżmarkiem i Starą Lubowlą.Każda z pętli podzielona została na 3 części, które z łatwością pokonacie w ciągu jednego dnia. A każdą część podzielono na 2 lub 3 odcinki. Przewidziano czas na zwiedzanie atrakcji i poznawanie walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych, których nie brakuje na Szlaku wokół Tatr. O nich również przeczytacie w przewodniku. Odcinki można dowolnie modyfikować, łączyć, zmieniać, aby dostosować je do swoich preferencji, kondycji. Dlatego autor wyznaczył trzy miasta węzłowe – Nowy Targ, Liptowski Mikułasz i Kieżmark – w których zbiegają się wszystkie trzy pętle. Dzięki temu można przeskakiwać z opcji trasy na inną, przenocować, lub, w razie potrzeby, skorzystać z transportu kolejowego.    Każdy odcinek trasy opisany jest według jednego schematu – najważniejsze miejsca i punkty na trasie, profil trasy, informacje praktyczne o długości, podjazdach, zjazdach, rodzaju nawierzchni. Uzupełnieniem przewodnika jest duża mapa całego Szlaku wokół Tatr po stronie polskiej i słowackiej z wyznaczonymi 3 propozycjami pętli.Przewodnik rowerowy jest bezpłatny, zawiera teksty w języku polskim, słowackim i angielskim. Dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie www.szlakwokoltatr.eu/GO2 Zapraszamy do lektury, życząc radości z planowania rowerowych wycieczek i wielu kilometrów rowerowej przygody na Szlaku wokół Tatr!
Przewodnik wydany został przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej...

Nowe filmy i spot promocyjny o Szlaku wokół Tatr

czytaj więcej...

Dalszy rozwój i rozbudowa Szlaku wokół Tatr

Zakończył się cykl spotkań partnerów projektu „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr” z ekspertami, które zorganizowało Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Spotkania miały na celu wypracowanie wspólnego modelu zarządzania i utrzymania Szlakiem wokół Tatr w kolejnych latach oraz planów jego rozbudowy.W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele samorządów polsko-słowackiego pogranicza – partnerów projektu, Euroregionu „Tatry” z polskiej i słowackiej strony, krajowy koordynator ds. rozwoju infrastruktury rowerowej na Słowacji, instytucji i atrakcji znajdujących się na trasie Szlaku wokół Tatr. Z uwagi na sytuację epidemiczną większość spotkań odbyła się w trybie zdalnym.Wnioski wynikające z dyskusji i prezentacji podczas spotkań oraz informacje są podstawą do opracowanie kolejnych etapów budowy i rozbudowy infrastruktury Szlaku wokół Tatr, a także rozwoju Szlaku jako transgranicznego produktu turystycznego.  Działania zrealizowano w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
czytaj więcej...

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju