x

Rozkrúťte To Okolo Tatier

Príroda

Kultúra
Dejiny

o szlaku

O Ceste

Cesta okolo Tatier je viac ako 250 km profesionálne upravených trás na poľskej a slovenskej strane hôr určených pre cyklistov, lyžiarov a bežkárov.

Cesta vedie historickými a kultúrnymi krajinami: Podhalím, Oravou, Liptovom a Spišom. Jej trasa nadväzuje na: najstaršiu sídelnú sieť, dávne obchodné cesty, architektonické pamiatky, gotické drevené kostoly, drevené ľudové staviteľstvo a goralský folklór či ľudové umenie. Vedie malebnými oblasťami rašelinísk, dolinami horských riek, skalkami a vrchmi, čarovnými lesnými zákutiami a lúkami. Vyhliadkové body na trase cesty ponúkajú panorámy nedotknutej tatranskej prírody. Vaša aktívnosť podporí rozvoj udržateľného cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí. Dovidenia na ceste!

Miestne
chute

aktualności

Správy

Ďalší krok k realizácii IV. etapy Cesty okolo Tatier je za nami! Partnerska zmluva podpísaná!Dňa 17.07.2024 v kaštieli Strážky poľskí a slovenskí partneri (EUWT TATRY, Mesto Spišská Belá, Miasto i Gminy Czarny Dunajec, Gmina Jabłonka, Gmina Łapsze Niżne, Obec Štrba) podpísali partnerskú zmluvu o  realizácii projektu s názvom: "Historicko- kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 4. etapa", ktorého realizácia bola schválená v júni tohto roku v rámci Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.
Hostí privítal pán Štefan Bieľak – Predseda zhromaždenia EZÚS TATRY, pán Bogusław Waksmundzki - Podpredseda zhromaždenia EZÚS TATRY a  pán Peter Zibura - primátor mesta Spišská Belá. Partnerskú zmluvu  podpísali zástupcovia:
 • Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s r. o. (hlavný partner) – Riaditeľ Michał Stawarski,
 • Mesta Spišská Belá (Hlavný cezhraničný partner) – primátor Peter Zibura,
 • Miasta i Gminy Czarny Dunajec – primátor Marcin Ratułowski,
 • Gmina Jabłonka – starosta Stanisław Kasprzak,
 • Gmina Łapsze Niżne – starosta Jakub Jamróz,
 • Obec Štrba – starosta Michal Sýkora.

Počas stretnutia Predseda Bieľak predstavil doterajšie výsledky tohto projektu a rozsah investícií plánovaných na roky 2025-2026 v rámci štvrtej fázy projektu. Stručné informácie o tom nájdete nižšie a v
prezentácii.
V rokoch 2014 až 2021 sa realizovali 3 etapy tejto investície spolufinancovanej z fondov EÚ určených na poľsko-slovenskú cezhraničnú spoluprácu. Výsledkom je, že Cesta okolo Tatier má už viac ako 170 km prevažne asfaltových cyklotrás a využívajú ju nielen cyklisti, ale aj ďalší používatelia: korčuliari, peší turisti a v zime bežkári. Ročne po nej prejde približne 600 000 ľudí. Cesta okolo Tatier, vybavená oddychovými zónami a bezplatnými parkoviskami Park&ride, plná atrakcií a pamiatok, je ideálnym miestom pre voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi, seniorov a mladých aktívnych ľudí.
Štvrtá etapa projektu sa zameriava na ďalšie skvalitnenie Cesty okolo Tatier ako cezhraničného produktu cestovného ruchu. Vďaka rozšíreniu cyklistickej infraštruktúry plánovanej v rámci projektu vznikne na Slovensku a v Poľsku viac ako 14 km nových trás, ktoré povedú na jedinečné miesta v pohraničnej oblasti a doplnia doteraz vybudované trasy ich prepojením do dlhých súvislých úsekov. Na slovenskej strane bude pokračovať výstavba hlavého úseku Cesty okolo Tatier vrátane: - úseku v Zdziari smerom do Monkovej doliny s dĺžkou 4,37 km, - výstavby nového úseku cyklotrasy Štrba - Važec a Štrba - Lučivná v celkovej dĺžke 3,02 km. Na poľskej strane sa vybuduje cyklotrasa spájajúca Oravu s hlavnou trasou Cesty okolo Tatier na úseku Chyžné – Jablonka v dĺžke 6,74 km.
Vznikne aj ďalšia infraštruktúra pre cyklistov. Historické budovy budú vďaka rekonštrukcii zachované a niektoré z nich získajú nové funkcie: - Viac ako 100-ročná železničná stanica v Czarnom Dunajci, ktorá sa nachádza hneď vedľa cyklotrasy vybudovanej v roku 2015, bude zrekonštruovaná a upravená na servisné centrum pre návštevníkov cyklotrasy, - obnovená bude aj fasáda Ľudového domu v Nižných Lapšoch, v ktorom sa nachádza interaktívna prírodná expozícia pohraničia pripravená obcou Nižné Lapše v rámci druhej etapy projektu.  
Používatelia cyklotrasy budú mať v obci Kacvín k dispozícii aj špeciálne oddychové zóny s drobnou architektúrou - cyklistickou dráhou a altánkom. Plánuje sa aj propagácia Cesty okolo tatier ako cezhraničného turistického produktu (spoločná propagačná kampaň na internete za účasti blogerov, vydanie cyklomapy, propagácia ponuky cykloturistiky v poľsko-slovenskom pohraničí v sociálnych médiách, prieskum a analýza turistického ruchu na Ceste okolo Tatier, študijná tlač pre blogerov a novinárov píšucich o  cestovnom ruchu).
Celková hodnota projektu je viac ako 5 miliónov EUR, z toho spolufinancovanie z EÚ, ktoré projekt získal v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027, predstavuje takmer 4 milióny EUR. Projekt sa bude realizovať v rokoch 2024-2026 v rámci poľsko-slovenského partnerstva Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s piatimi samosprávami z poľsko-slovenského pohraničia: mestom Spišská Belá, mestom a obcou Czarny Dunajec, obcou Jablonka, obcou Nižné Lapše a obcou Štrba.
Vďaka pohostinnosti vedenia kaštieľa mali účastníci možnosť navštíviť aj túto budovu, ktorá sa nachádza priamo na trase Cesty okolo Tatier, spoznať jej fascinujúcu históriu a bohatú zbierku diel významného slovenského maliara Ladislava Medňanského.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027.
čítaj viac...

Projekt výstavby IV. etapy Cesty okolo Tatier schválený!

Monitorovací výbor na svojom zasadnutí 19. - 20. júna 2024 v Nowej Wsi schválil financovanie projektu s názvom "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 4. etapa" predložený v rámci výzvy na podporu cestovného ruchu.

Vďaka finančným prostriedkom EÚ získaným z programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 vo výške takmer 4 milióny eur sa v rokoch 2024 až 2026 zrealizujú ďalšie kľúčové investície na Ceste okolo Tatier, vrátane:
 • Mesto Spišská Belá zrekonštruuje dva úseky lesných ciest, na ktorých vybuduje asfaltové cyklotrasy z Tatranskej Kotliny do Ždiaru (Monkovej doliny) - spolu 4,37 km.
 • Obec Štrba vybuduje dva nové úseky cyklotrás na úsekoch Štrba - Važec a Lučivná - Štrba - spolu 3,02 km.
 • Obec Jabłonka vybuduje 6,74 km novej cyklotrasy spájajúcej Oravu s  hlavnou trasou Cesty okolo Tatier na úseku od Jabłonky smerom na Chyżné a štátnu hranicu
 • Mesto a obec Czarny Dunajec zrekonštruuje historickú železničnú stanicu v Čiernom Dunajci a prispôsobia ju na poskytovanie služieb cyklistom (malé stravovacie zariadenia, toalety, oddychová zóna atď.).
 • Obec Łapsze Niżne zrekonštruuje budovu Ľudového domu, v ktorej sa nachádza interaktívna prírodná expozícia Spiša, zhotovená v rámci tretej etapy projektu, a vybuduje nové oddychové miesto pre cyklistov v  Kacwíne s drobnou architektúrou - cyklodráhou, altánkom a pod.
V rámci projektu EZÚS TATRY vykoná prieskum a analýzu turistického ruchu na Ceste okolo Tatier na poľskej a slovenskej strane hranice a  vydá aktuálnu mapu Cesty okolo Tatier. Vďaka plánovaným investíciám: -pribudnú ďalšie úseky cyklistických ciest na hlavnej trase Cesty okolo Tatier na Slovensku, -rozšíri sa sieť cyklotrás na Orave na poľskej strane, -na trase pribudne ďalšia súvisiaca infraštruktúra.
Na projekte sa podieľa Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY ako vedúci partner a miestne samosprávy z Poľska (mesto a obec Czarny Dunajec, obec Jabłonka, obec Łapsze Niżne) a zo Slovenska (Mesto Spišská Belá, Obec Štrba).
Hodnota projektu je: 4 913 077,79 EUR, z toho 3 930 462,10 EUR je spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
čítaj viac...

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja