x

KULTêRA / DEJINY

Tajomné hrady, múzeá, chrámy zapísané do zoznamu UNESCO, jarmoky a festivaly remesiel...

Zažite goralskú kultúru počas putovania po Ceste okolo Tatier a spoznávania regiónu.


Tradičné výrobky a remeslá, vystúpenia regionálnych súborov, tematické workshopy a divadelné predstavenia uvidíme každý rok na Podhalskom jarmoku v Nowom Targu a na Festivale Európske ľudové remeslo v Kežmarku. Zažiť treba tiež redyk, čiže asi najimpozantnejšiu slávnosť v poľských horách. Bačovia a juhási zháňajú na jar kŕdle z viac ako 1500 oviec ulicami Jaworiek na pastvu na horské hole, na jeseň sa s nimi vracajú ulicami Szczawnice.

Dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia je tiež sprístupnené v mnohých hradoch a múzeách: v Nedeci, Kežmarku či Starej Ľubovni, oplatí sa navštíviť aj Múzeum – Ždiarsky dom v Ždiari. O dejinách goralského povstania si vypočujeme pri návšteve Múzea chochołowského povstania v Chochołowe. V okolí sa nachádzajú drevené kostolíky zapísané do zoznamu UNESCO: v Dębne Podhalanskom, Tvrdošíne, Kežmarku a v Leštinách. Niektoré scény kultového seriálu „Jánošík“ boli natáčané práve v kostole v Dębne Podhalanskom a na hrade Nedeca. V lete na neďalekej Ceste drevenej architektúry sa organizujú koncerty v rámci podujatia s názvom „Hudba zakliata v dreve“.


Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja