x
Výsledky fotografickej súťaže!

Výsledky fotografickej súťaže!

S radosťou zverejňujeme výsledky tohtoročnej fotosúťaže „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“!
Do súťaže bolo podaných 43 prihlášok sviac ako 130 fotografií. Porota vybrala 3 laureátov súťaže, ktorými sú:

1. miesto – Agata Nowak za cyklistickú rodinnú fotografiu pri Františkovej hute vNižnej na Slovensku

  2. miesto – Stanisław Orawiec za idylickú fotografiu mladého cyklistu sTatrami vpozadí hneď pri cyklistickom chodníku

  3. miesto – Mariusz Dorynek za originálny cyklistický záber františkánskeho kostola v Trstenej
Víťazi získajú vecné ceny, ktoré si sami vybrali – blúzy, tričká acyklistické prilby. Ktomu plnú sadu predmetov, ktoré budú užitočné pre každého cyklistu na Ceste okolo Tatier – plecniak, termofľaša na bicykel, šatka, cyklistické osvetlenie, reflexné prvky, pelerína, kľúčenka, šnúrka na krk, cyklosprievodca „Rozkrúťte to okolo Tatier. Cesta okolo Tatier ainé trasy vPodtatranskej oblasti", leták amapu „Nowy Targ aokolie na bicykli".
Cenu užívateľov internetu – cyklistické brašne Extrawheel – získala Monika Mendyka, ktorej fotografia dostala najviac lajkov (428).
Fotografie laureátov budú zverejnené vnovom cyklistickom sprievodcovi Cestou okolo Tatier, ktorý pripravujeme na jar roku 2021.
Porota tiež vyznamenala viacerých autorov fotografií, ktorí získajú menšie sady cyklistických predmetov Cesty okolo Tatier – plecniaky alebo tašky, šatky, cyklistické osvetlenie, reflexné prvky, šnúrky na krk, kľúčenky, letáky, mapy. Ich fotografie tiež majú šancu na zverejnenie vnovom cyklistickom sprievodcovi. Vyznamenania 1. stupňa Joanna Borodziej, Ľubica Čaklošová, Katarzyna Gnida,Grzegorz Głowacz, Tomáš Gostík, Jan Kaźmierczak,Dawid Przewoźnik,Dariusz Winiarczyk Vyznamenania 2. stupňa Robert Boligłowa, Joanna Borodziej,Dariusz Borodziej, Ľubica Čaklošová, Mariusz Dorynek, Eduard Godala, Kazimierz Gondek, Ľudmila Kaňová,Małgorzata Pabiańczyk,Dawid Przewoźnik, Agata Spaleniak, Agata Winiarczyk, Dariusz Winiarczyk Vyznamenané fotografie si môžete pozrieť vgalérii nižšie. Avšetky fotografie laureátov môžete obdivovať vo filmovej prezentácii.  Všetci účastníci súťaže dostanú diplomy. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa nebude konať podujatie spojené sodovzdaním cien, ale ich budeme zasielať poštou. Gratulujeme laureátom avyznamenaným „foto-cyklistom na Ceste okolo Tatier"! Veľké gratulácie patria všetkým, ktorí tak aktívne trávia čas na cyklistických chodníkoch Cesty okolo Tatier aktorí sa chceli podeliť krásnymi chvíľami zaznamenanými na fotografiách. Ďakujeme za početnú účasť na súťaži! Súťaž realizovaná v rámci projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – III. etapa" spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja