x

Rozkrúťte To Okolo Tatier

Príroda

Kultúra
Dejiny

o szlaku

O Ceste

Cesta okolo Tatier je viac ako 250 km profesionálne upravených trás na poľskej a slovenskej strane hôr určených pre cyklistov, lyžiarov a bežkárov.

Cesta vedie historickými a kultúrnymi krajinami: Podhalím, Oravou, Liptovom a Spišom. Jej trasa nadväzuje na: najstaršiu sídelnú sieť, dávne obchodné cesty, architektonické pamiatky, gotické drevené kostoly, drevené ľudové staviteľstvo a goralský folklór či ľudové umenie. Vedie malebnými oblasťami rašelinísk, dolinami horských riek, skalkami a vrchmi, čarovnými lesnými zákutiami a lúkami. Vyhliadkové body na trase cesty ponúkajú panorámy nedotknutej tatranskej prírody. Vaša aktívnosť podporí rozvoj udržateľného cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí. Dovidenia na ceste!

Miestne
chute

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja