x
Cyklistický sprievodca Cestou okolo Tatier

Cyklistický sprievodca Cestou okolo Tatier

Taký cyklistický sprievodca Cestou okolo Tatier tu ešte nebol! Vznikol spojením cyklistickej vášne, poznatkov o pozoruhodných miestach v podtatranskej oblasti a schopnosti zaujímavo rozprávať.
Nadšenci cyklistiky jazdiaci po Ceste okolo Tatier čakali na publikáciu, ktorá by bola praktickým a komplexným informátorom s tipmi, kam vyraziť na cestu a čo si pozrieť. O to, aby tento sprievodca splnil tieto očakávania, sa postaral Wojciech Goj, ktorý je sám milovníkom cykloturistiky, horským sprievodcom a pre ktorého sú regióny okolo Tatier už viac ako desať rokov inšpiráciou pre objavovanie neznámych miest a ukazovanie ich iným nadšencom. Teraz sa o svoje poznatky a vášeň delí s čitateľmi a cyklistami, pre ktorých pripravil tridsať výletných trás. Každá trasa je opísaná podľa rovnakej schémy, ktorú sme Vám priblížili v kapitole „Ako čítať opis výletu". Každá obsahuje krátke resumé trasy a následne dôkladný opis jej priebehu, informácie o dĺžke, súčte stúpaní a zjazdov, druhu povrchu. K návšteve zaujímavých miest motivujú zvýraznenia v texte sprievodcu a krásne fotografie, ktorých autorom je takisto väčšinou Wojciech Goj. Každý výlet je zobrazený na mapke a uvedený je tiež profil celej trasy – sú to takisto výsledky autorovej práce. Autor použil pri tom údaje z máp OpenStreet-Map.org. Súhrnné mapy vytlačené na rozkladaných listoch uľahčujú výber trasy a jej prípadné spojenie s inými trasami do dlhších výletov. Trasy boli vypracované pri využití mapových podkladov a za spolupráce s Vydavateľstvom Compass, ktorému srdečne ďakujeme. Nadšenci cyklistických výprav pre pokročilých môžu využiť zoznam trás, ktorý sme umiestnili na konci sprievodcu, a vybrať si výlet, ktorý je podrobne opísaný na blogu Cesty okolo Tatier. A pred vyrazením na každú trasu si určite prečítajte pomocník cyklistu – vtedy Vás nič neprekvapí. Sprievodca výborne padne do ruky, takže si ho môžete zobrať so sebou. Má takisto elektronickú verziu PDF a mapy sú dostupné prostredníctvom QR kódov a odkazov uvedených pri opisoch, takže môžete celý obsah využívať aj na mobilných zariadeniach. Publikácia je dostupná na dedikovanej stránke www.cestaokolotatier.eu/GO. Sprievodca má tiež svoju verziu v poľskom a anglickom jazyku. Tento sprievodca by nevznikol, keby Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY nezískalo príspevok na jeho prípravu a vydanie v súvislosti s realizáciou projektu za finančnej podpory Malopoľského vojvodstva v rámci súťaže na projekty v oblasti cestovného ruchu s názvom „Malopoľsko pohostinné”.    Toľko úvodom, teraz už dávame slovo Autorovi. Čas začať používať sprievodcu – vyberte si svoju trasu, pripravte bicykel a vydajte sa na cyklistické dobrodružstvo na Cestu okolo Tatier a na Podtatrie! Rozkrúťte to okolo Tatier a v samotných Tatrách!
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja