x
Pozvánka k účasti v systéme odporúčania Priaznivých miest na Ceste okolo Tatier

Pozvánka k účasti v systéme odporúčania Priaznivých miest na Ceste okolo Tatier

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY pozvánka pozýva k účasti v otvorenom a bezplatnom systéme odporúčania Priaznivých miest na Ceste okolo Tatier
    Prihlášky môžu podávať: 1. Ubytovacie zariadenia – objekty, ktoré poskytujú služby krátkodobého ubytovania po celý rok alebo sezónne (napr. hotely, penzióny, rekreačné strediská, reštaurácie subytovaním, motely, agroturistické zariadenia, hosťovské izby a ubytovanie v súkromí, táboriská, kempingy); 2. Stravovacie zariadenia – celoročné alebo sezónne objekty alebo zariadenia (napr. reštaurácie, regionálne reštaurácie, hostince, bary, bistrá, cukrárne, kaviarne, zmrzlinárne, pizzerie, food trucky, rýchle občerstvenia); 3. Miesta, ktoré sa vyznačujú výnimočnými kultúrnymi a prírodnými hodnotami – pamiatky (sakrálne, technické, architektonické, archeologické, etnografické, historické cintoríny, architektonické komplexy – vidiecke, mestské ap.), múzeá, galérie, hrady, kaštiele, národné parky, chránené krajinné oblasti, rezervácie, jaskyne, turistické trasy ap., ktoré poskytujú bezplatný alebo platený vstup; 4. Turistické atrakcie – objekty, do ktorých je platený alebo bezplatný vstup (napr. kúpaliská, termálne bazény, bazény, rekreačné a športové zariadenia, zábavné parky, vyhliadkové plošiny a veže, bežkárske trasy, kiná, divadlá, prístavy, pláže, kúpaliská, miesta na lov rýb, jazdecké areály, bazény, kajakové splavy, pltníctva, jazerá, iné turistické atrakcie); 5. Športové, turistické služby a služby súvisiace s cestovným ruchom – požičovne bicyklov, e-bicyklov, kolieskových korčúľ, kolieskových lyží, bežiek, turistickej výbavy, servisy bicyklov a cyklistickej výbavy, miesta astrediská turistických informácií, miesta nabíjania e-bicyklov, úschovne bicyklov a športového zariadenia, parkoviská, miesta obsluhy cyklistov a individuálnych dopravných prostriedkov, hromadná doprava ap.); nachádzajúce sa v blízkosti cyklistických chodníkov Cesty okolo Tatier, t.j.
  • na poľskej strane: mesto Nowy Targ, obec Czarny Dunajec, obec Nowy Targ, obec Szaflary, obec Nižné Lapše
  • na slovenskej strane: Prešovský kraj – mesto Spišská Belá, mesto Kežmarok, mesto Stará Ľubovňa, mesto Poprad, mesto Svit, obec Hniezdne, obec Huncovce, obec Vrbov, obec Veľká Lomnica, obec Ždiar, obec Tatranská Kotlina; Žilinský kraj – mesto Liptovský Mikuláš, mesto Trstená, mesto Dolný Kubín, obec Nižná, obec Hladovka, obec Liesek, obec Suchá Hora.
Vzdialenosť objektov od trasy Cesty okolo Tatier nesmie byť väčšia ako 10 km.     Podrobné informácie, pravidlá a formulár prihlášky na stiahnutie sú k dispozícii nižšie. Formulár je potrebné doručiť alebo zaslať v termíne do 15.10.2019    Výzva na podávanie prihlášok do systému certifikácie priaznivých miest na Ceste okolo Tatier bola predĺžená do 18.10.2019.

  Systém odporúčania Priaznivých miest na Ceste okolo Tatier sa organizuje v rámci mikroprojektu s názvom „Cesta okolo Tatier čaká na objavenie" spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu „Tatry" v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja