x

Centrum propagácie a ochrany rašelinísk v Chochołowe


Inovačné a interaktívne múzeum získalo v roku 2018 cenu REGIOSTARS AWARDS ako jeden z najlepších európskych projektov zameraných na prírodné dedičstvo.