x
Hrad Nedeca

Hrad Nedeca

Zamkowa 2
34-441 Niedzica

Postavený v rokoch 1320 – 1330 spišskými grófmi z rodu Berzeviczy ako strážny hrad na obchodnej ceste spájajúcej Uhorsko s Poľskom. Hrad pretrval v takmer neporušenom stave dodnes. V súčasnosti je majiteľom hradu Združenie historikov umenia. Nachádza sa tu domov tvorivej práce, v ktorom je vyčlenený priestor na reštauráciu a malý hotelík. Na horných poschodiach hradu je zriadená múzejná časť.