x

Kostol v Łopusznej

ul. Gorczańska 1, 34-432 Łopuszna

Kostol sv. Trojice a sv. Antona Pustovníka v Łopusznej – patrí k najstarším sakrálnym budovám na Podhalí na slávnej gotickej ceste. V interiéri kostola môžete obdivovať ornamentálnu polychrómiu stropov z roku 1935 a na zábradlí chóru sa zachovali pozostatky polychrómie z roku 1500. Najcennejšie vybavenie kostola tvorí: gotický triptych z 15. storočia s výjavom korunovania Márie nachádzajúci sa v hlavnom oltári a dva barokové oltáre. Kostol sa datuje na rok 1240 a jeho dejiny sú plné záhad a zaujímavostí, o ktorých sa dozviete počas návštevy tohto miesta.

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja