x

Jaskyňa Wodna pod Pisaną (jaskyňa Pisana)


Jaskyňa sa nachádza vo výške 1023–1028 m n. m., nie je sprístupnená turistom. Má 3 vstupné otvory, jej celková dĺžka je 450 m. Jaskyňa bola známa oddávna, skúmali ju hľadači pokladov a baníci. S jaskyňou sa spája niekoľko goralských legiend, jedna z nich hovorí o zástupe spiacich rytierov Boleslava Chrabrého, ktorí čakajú na znamenie k povstaniu, iná zase hovorí o jazierku pod skalami – pláva po ňom kačka, ktorá raz do roka znáša zlaté vajce. Viac informácií na: http://www.sktj.pl/epimenides/tatry/wodnap_p.html

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja