x

Jaskyňa sa nachádza vo východnom svahu Doliny Kościeliskej v masíve Organów. Je to jediná osvetlená jaskyňa v poľskej časti Tatier a jediná, do ktorej musíte zaplatiť dodatočnú vstupenku. Aktuálne informácie nájdete na stránke Tatranského národného parku. Návšteva je možná od 26. apríla do konca októbra. Celková dĺžka jaskyne je 773 m, jej hĺbka je 5,5 m, denivelácia: 41,6 m (−5,5; +36,1), výška otvorov: 1100, 1112 m n. m. Prechod trvá približne 40 min. Teplota vo vnútri je približne 6 stupňov. Pohyb v jaskyni by nemal robiť väčšie problémy fyzicky zdatným osobám (na 3 miestach je však veľmi nízko – treba tadiaľ preliezť po štyroch). Jaskyňu objavili Stefan Zwoliński a Tadeusz Zahorski v roku 1934. Názov jaskyne pochádza od nízkej teploty, ktorá v nej prevláda a od kvapľovej výzdoby pripomínajúcej srieň. Viac informácií na: https://gorydlaciebie.pl/wyprawy/jaskinie-tatrzanskie-dolina-koscieliska/

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja