x

Genéza

Projekt Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier je rozsiahly cezhraničný projekt, ktorý je výsledkom dlhoročnej spolupráce poľských a slovenských prihraničných samospráv iniciovanej Euroregiónom „Tatry”, nadviazanej už v roku 2004. Kompletný projekt predpokladá realizáciu okruhu okolo Tatier s dĺžkou viac ako 250 km cyklistických, lyžiarskych, náučných a bežkárskych trás.


Hlavným poslaním cesty je sprístupnenie neopakovateľných miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice, ku ktorým je aktuálne prístup obmedzený alebo takmer žiadny.

Trasa cesty na poľskej strane prebieha týmito charakteristickými bodmi, počnúc od Nowého Targu: Czarny Dunajec – Podczerwone – Chochołów (smerom na západ) a Gronków – Dębno – Czorsztyn – Nižné Sromovce (smerom na východ). Slovenskú časť tvorí okruh spájajúci miesta prekročenia poľskej hranice prechádzajúci mestami: Trstená – Dolný Kubín – Liptovský Mikuláš – Štrbské Pleso – Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves. Od hlavného ťahu bude možné vytvárať bočné okruhy určené pre turistov, ktorí majú záujem o prehĺbenie poznatkov o miestnych atrakciách, napr. trasy: okolo Czorsztynského jazera, unikátnych rašelinísk, cesty drevenej architektúry, zámkov a hradov ap.

Trasa Cesty okolo Tatier nadväzuje na historické a kultúrne dedičstvo: miesta najstaršieho osídlenia (Nowy Targ, Ludźmierz, Szaflary, Fridman na poľskej strane a na slovenskej strane Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Sobota, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín), na staré obchodné cesty (soľná, jantárová, vínna), zaujímavé architektonické pamiatky (hrad Nedeca, hrad Czorsztyn, kúria v Łopusznej, hrad v Starej Ľubovni, Červený Kláštor, Oravský hrad), gotické drevené kostoly (Dębno, Harklowa, Łopuszna, Nowy Targ, Tvrdošín, Zuberec, Istebné, Leštiny, Svätý Kríž, Kežmarok), drevené ľudové staviteľstvo (Chochołów, Podbiel, Pribylina, Oravský etnografický park vo Vyšnej Zubrici, Múzeum zamagurskej dediny Stará Ľubovňa) a na výnimočný folklór a ľudové umenie. Priebeh Cesty upriamuje pozornosť aj na unikátne hodnoty prírody a krajiny, umožňuje objavovať neznáme prírodné pamiatky.

Trasa Cesty okolo Tatier slúži na aktívnu turistiku, ktorá je priaznivá pre životné prostredie a propaguje zdraviu prospešný spôsob trávenia voľného času ako alternatívu cestovania po regióne a motorizovanej formy jeho navštevovania.

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja