x
Vlajkový projekt predložený!

Vlajkový projekt predložený!

Dňa 30. júna 2016 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov. Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY (EZUS TATRY) podalo v rámci výzvy Programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020 projekt pod názvom„Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“.
V II. etape výstavby cyklistických chodníkov spolu s infraštruktúrou pre cyklistov v rámci Cesty okolo Tatier bude pokračovať 10 partnerov z PL a SK v rámci tohto projektu. V projekte sa plánuje vybudovať 60 km ďalších cyklistických chodníkov s parkoviskom a prístreškami pre cyklistov. Na poľskej strane Cesta pokračuje od mesta Nowy Targ na východ cez obec Szaflary, obec Nowy Targ, obec Łapsze Niżne do hraničného priechodu Kacwin – Veľká Franková. Na slovenskej strane budú partneri pokračovať vo výstavbe cyklistických trás od Ždiaru smerom ku Tatranskej Kotline a Spišskej Belej a ďalej do Kežmarku. Okrem toho na Slovensku vzniknú ďalšie úseky Cesty v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a úsek Hniezdne – Stará Ľubovňa. Vplyv investičnej časti projektu na značnú časť oprávneného územia na jednej a druhej strane hranice bude posilnený aktivitami v rozsahu spolupráce v oblasti rozvoja cykloturistiky na území pohraničia PL-SK a integrované propagačné aktivity prezentujúce nový turistický produkt pohraničia – Cestu okolo Tatier spolu s jeho najväčšími hodnotami. V dôsledku získajú obyvatelia a turisti cezhraničný produkt, ktorý im umožňuje bezpečné cestovanie na bicykli po pohraničí a zároveň spoznávanie doteraz nedostupných miest vyznačujúcich sa neopakovateľnými historickými, kultúrnymi a prírodnými hodnotami. Obdobie realizácie projektu: 10.2016 - 09.2018 Partneri: Európske zoskupenia územnej spolupráce TATRY ako vedúci partner, Mesto Kežmarok, Mesto Spišská Belá, Mesto Stará Ľubovňa, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Trstená, Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Łapsze Niżne.      
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja