x
Pozvánka na záverečnú konferenciu vlajkového projektu

Pozvánka na záverečnú konferenciu vlajkového projektu

Pozývame Vás na konferenciu, počas ktorej zosumarizujeme realizáciu vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Konferencia sa bude konať 25. apríla 2019 včase od 13.00 hod. do 15.30 hod. vStredisku poľsko-slovenskej spolupráce vNowom Targu, ul. Sobieskiego 2. Podrobný program konferencie sa nachádza vsúbore nižšie.   Program konferencie   Konferencia realizovaná vrámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja vrámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020   
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja