x
Obec Nižná - označenie cyklotrasy

Obec Nižná - označenie cyklotrasy

Obec Nižná počas mesiaca november označila cyklistickú trasu v dĺžke 0,825 km.
Obec Nižná počas mesiaca november označila cyklistickú trasu v dĺžke 0,825 km v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, č. WTSL.01.01.00-12-304/10. Označená cyklistická trasa sa napája na existujúci cyklochodník s asfaltovým povrchom a ktorá je súčasťou historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier – 1. etapa. Veríme, že realizácia projektu napomôže zvýšiť atraktivitu regiónu Oravy z turistického hľadiska, čo sa prejaví v zvýšení prívalu turistov a vytvoríme vhodné podmienky pre pestovanie aktívneho oddychu turistov a obyvateľov regiónu. 
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja