x
Meranie intenzity premávky na Ceste okolo Tatier

Meranie intenzity premávky na Ceste okolo Tatier

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY ukončilo meranie intenzity premávky cyklistov na novovybudovaných úsekoch cyklistických chodníkov II. etapy Cesty okolo Tatier.
Od leta 2018 do jari 2019 boli merania vykonávané na cyklistických chodníkoch vybudovaných všetkými partnermi vlajkového projektu, t. j. mestom Nowy Targ, obcou Nowy Targ, obcou Szaflary, obcou Nižné Lapše, mestom Trstená, mestom Liptovský Mikuláš, mestom Spišská Belá, mestom Stará Ľubovňa amestom Kežmarok. Okrem počtu cyklistov na Ceste okolo Tatier sa zisťoval tiež počet iných užívateľov chodníkov ako sú kolieskoví korčuliari, kolieskoví lyžiari, bežci, označovalo sa ich pohlavie, druh bicykla, vybavenie cyklistu, používanie prilby apod.     Analýza výsledkov merania intenzity premávky cyklistov ukazuje výrazné zvýšenie počtu užívateľov cyklistických chodníkov na Ceste okolo Tatier. Ročný počet osôb využívajúcich nové úseky Cesty okolo Tatier na poľskej aslovenskej strane odhadovaný na základe uskutočnených meraní presahuje 270 tis. osôb.   Aktivity realizované v rámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa" spolufinancovaného Európskou úniou zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja vrámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020   
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja