x

Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk


Innowacyjne i interaktywne muzeum nagrodzono w 2018 r nagrodą REGIOSTARS AWARDS jako jeden z najlepszych europejskich projektów ukierunkowanych na dziedzictwo przyrodnicze