x
Wodospad 'Pod Mynaszką'  Kacwin
Wodospad na rzece Kacwinianka - znajduje się w centrum wsi, poniżej kościoła, na wysokości tartaku stojącego na prawym brzegu rzeki. Utworzony został na grubej ławicy piaskowca, jego wysokość wynosi około 7 m, a szerokość na 10 m. Wodospad różnie jest nazywany przez miejscową ludność. Związane to jest z gwarą spiską i tak wodospad nazywany jest – Pod Mynaszką, Młynarska Bania czy Mynarzko Bania. Wodospad jest obiektem chronionym od 1982 r., jako największy naturalny wodospad na Pogórzu Spiskim. Niestety dotarcie do niego jest bardzo utrudnione. Zbocza doliny są bardzo strome, zarośnięte krzakami i chaszczami. Przy wodospadzie od ponad 200 lat funkcjonował młyn - tartak. Obiekt napędzany był kołem wodnym, do którego wodę doprowadzano drewnianą rynną. Niestety obiekt został zniszczony podczas wielkiej powodzi w 1997 r.