x
Skała Rogoźnicka

Skała Rogoźnicka


Skała Rogoźnicka – to niepowtarzalny rezerwat przyrody nieożywionej. Istnieje tu unikalne w skali europejskiej stanowisko geologiczne. W dawnym kamieniołomie utworzono rezerwat przyrody, który ma pod swoją ochroną różnokolorowe wapienne skały, pochodzące z różnych okresów geologicznych. Przeważają wapienie z okresu górnej jury a ich wiek wynosi około 170 milionów lat. Charakterystyczny czerwony kolor skał tworzy tzw. muszlowiec rogoży, którego nazwa ‘muszlowiec’ oznacza, iż skała powstała poprzez osadzanie się dużej ilości małży , ramienionogów, amonitów i innych gatunków zwierząt, które przed milionami lat zamieszkiwały ciepłe morze pokrywające teren całego Podhala. W 1989 roku rezerwat został włączony na listę światowego dziedzictwa geologicznego UNESCO, jako wysokiej klasy obiekt o znaczeniu międzynarodowym. Więcej info na: http://www.it.nowytarg.pl/node/127