x

Múzeum v Kežmarku - Výstavná sieň

Dr. Alexandra 11
060 01 Kežmarok

Kamienica przy ulicy Dr. Alexandra č. 11 jest obecnie używana jako sala wystawowa muzeum. Jest to jeden z najstarszych zachowanych przykładów architektury mieszczańskiej w Kieżmarku i na Spiszu. Dom zachował cenne gotyckie i renesansowe detale architektoniczne, w tym fragmentaryczną renesansową dekorację malarską na portalu wejściowym.