x

Muzeum Powstania Chochołowskiego

Chochołów 75,
34-513 Chochołów
Muzeum Powstania Chochołowskiego - mieści się w zabytkowej chałupie należącej niegdyś do zamożnego gospodarza, Jana Bafii. Jest to budynek wykonany z płazów, konstrukcji zrębowej – posiada sień, izbę „czarną”, izbę „białą”, komorę oraz wyżkę nad komorą. W urządzeniu wnętrza starano się połączyć dzieje powstania z ekspozycją etnograficzną, uzmysławiającą, jak w połowie XIX w. żyła rodzina góralska. W izbie „czarnej”, gdzie toczyło się życie codzienne rodziny, znajdują się sprzęty niezbędne do wykonywania prac gospodarskich. W izbie „białej”, zwanej „paradną” i używanej od święta znajdują się zdobione sprzęty, obrazy na szkle, ceramika – wszelkie przedmioty świadczące o zamożności gospodarzy. We wszystkich wnętrzach zabytkowego domu rozmieszczono plansze składające się na część historyczną wystawy. Aby zwiedzającym unaocznić szersze tło, na którym osadzone było powstanie chochołowskie – przedstawiono przebieg rewolucji krakowskiej 1846 r., a następnie przygotowania do chochołowskiego powstania, sylwetki jego przywódców, dokumenty, listę uczestników i epilog „poruseństwa” – represje zaborcy. Wystawę zamyka pokaz piśmiennictwa – zarówno naukowego jak i poezji i prozy – w którym powstanie chochołowskie znalazło swoje odbicie, a także współczesna rzeźba ludowa i obrazy na szkle o tematyce powstańczej.