x
Zamek w Niedzicy

Zamek w Niedzicy

Zamkowa 2
34-441 Niedzica
Zamek w Niedzicy - wybudowany w latach 1320-1330 przez landgrafów spiskich z rodu Berzeviczych, by strzec traktu handlowego łączącego Węgry z Polską. Zamek przetrwał w stanie niemal nienaruszonym po dziś dzień. Obecnie właścicielem Zamku jest Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Znajduje się tu Dom Pracy Twórczej, w którym wydzielono miejsce na restaurację i mały hotelik. Górne piętra Zamku to część muzealna.