x
Prezentacja Szlaku rowerowego wokół Tatr w Wiedniu

Prezentacja Szlaku rowerowego wokół Tatr w Wiedniu

W dniu 5 października w Instytucie Polskim w Wiedniu odbyła się konferencja pt. "2015 - Rok Samorządności w Polsce. Fenomen euroregionów we współpracy międzynarodowej Polski. Znaczenie samorządności dla europejskiej współpracy transgranicznej i regionalnej". Uczestnikom konferencji zaprezentowany został film promocyjny o Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku rowerowym wokół Tatr, a także informacje o realizowanym projekcie i kolejnym etapie budowania tras rowerowych na polsko-słowackim pograniczu.
  Podczas prezentacji doświadczeń polsko-słowackiego Euroregionu "Tatry" Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Antoni Karlak oraz dyrektor EUWT TATRY Agnieszka Pyzowska przedstawili informacje o realizowanym projekcie pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr", a także przygotowaniach do realizacji II etapu tras rowerowych. Jest to strategiczny projekt dla Euroregionu "Tatry" oraz polskich i słowackich samorządów pogranicza. Uczestnikom konferencji zaprezentowany został również film promocyjny o Szlaku rowerowym wokół Tatr. 
Udostępnij facebook twitter

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju