x
NIE PRZEKRACZAMY GRANICY POLSKO-SŁOWACKIEJ NA SZLAKU WOKÓŁ TATR

NIE PRZEKRACZAMY GRANICY POLSKO-SŁOWACKIEJ NA SZLAKU WOKÓŁ TATR

⚠️NIE PRZEKRACZAMY GRANICY POLSKO-SŁOWACKIEJ na Szlaku rowerowym wokół Tatr (trasa główna Nowy Targ - Chochołów - Suchá Hora – Trstená, a także Kacwin – Veľká Franková)‼️⚠️
Od 13 marca br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Rozporządzenie wskazuje przejścia graniczne, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia i czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych.
Na odcinku granicy państwowej z Republiką Słowacką wskazano tylko 5 takich przejść granicznych – Chyżne, Muszyna-Plaveč, Barwinek, Zwardoń-Skalité, Łupków-Palota. W Rozporządzeniu nie zostało wskazane przejście Chochołów – Suchá Hora (znak graniczny III-1”), czyli miejsce na granicy Polski i Słowacji znajdujące się na transgranicznym Szlaku rowerowym wokół Tatr – trasa główna Nowy Targ – Trstená, ani też przejście Kacwin - Veľká Franková (znak graniczny nr II/138/1–2). Dlatego NIE PRZEKRACZAMY GRANICY POLSKO-SŁOWACKIEJ NA SZLAKU ROWEROWYM WOKÓŁ TATR.
 Zakres kontroli, w tym możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19.     Więcej informacji na stronie MSWiA https://www.gov.pl/web/mswia/uwaga-polska-wprowadza-ograniczenia-przy-przekraczaniu-granicy oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/36977,UWAGA-Polska-wprowadza-ograniczenia-przy-przekraczaniu-granicy.html
Udostępnij facebook twitter

Partnerzy projektu

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portal współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A PL-SK 2014-2020


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizacja portalu dofinansowana ze środków Ministerstwa Rozwoju