x

Predpisy pre cyklistov

Poľské a slovenské predpisy týkajúce sa cyklistov

Využívate cyklistické trasy Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier? Radi sa bicyklujete na trase z Nowého Targu cez Zaskale, Rogoźnik, Czarny Dunajec, Chochołów, Suchú Horu, Hladovku, Liesek do Trstenej? Oboznámte sa s poľskými a slovenskými predpismi týkajúcimi sa cyklistov – nič Vás neprekvapí!

Využívate cyklistické trasy Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier? Radi sa bicyklujete na trase z Nowého Targu cez Zaskale, Rogoźnik, Czarny Dunajec, Chochołów, Suchú Horu, Hladovku, Liesek do Trstenej? Oboznámte sa s poľskými a slovenskými predpismi týkajúcimi sa cyklistov – nič Vás neprekvapí! Pamätajte, jazdíte po cezhraničnom cyklistickom chodníku a pri prekračovaní poľsko-slovenskej hranice musíte mať so sebou občiansky preukaz, ale mali by ste tiež vedieť, aké je povinné vybavenie bicykla v Poľsku a aké – na Slovensku, aké sú všeobecné predpisy týkajúce sa cyklistov a požadované oprávnenia. Zídu sa Vám tiež najčastejšie používané frázy v poľskom a slovenskom jazyku. To všetko v názornej a prehľadnej forme.

 

Prečítajte si informácie pripravené obcou Czarny Dunajec v rámci realizovaného projektu pre všetkých malých a veľkých užívateľov Cesty okolo Tatier. Informácie sú tiež uvedené na informačnej tabuli na odpočívadle pri cyklistickom chodníku na samotnej štátnej hranici. Nižšie si ju môžete stiahnuť vo vyššom rozlíšení.


Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja