x

Praktické informácie

aktualności

Správy

Projekt výstavby IV. etapy Cesty okolo Tatier schválený!

Monitorovací výbor na svojom zasadnutí 19. - 20. júna 2024 v Nowej Wsi schválil financovanie projektu s názvom "Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 4. etapa" predložený v rámci výzvy na podporu cestovného ruchu.

Vďaka finančným prostriedkom EÚ získaným z programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 vo výške takmer 4 milióny eur sa v rokoch 2024 až 2026 zrealizujú ďalšie kľúčové investície na Ceste okolo Tatier, vrátane:
  • Mesto Spišská Belá zrekonštruuje dva úseky lesných ciest, na ktorých vybuduje asfaltové cyklotrasy z Tatranskej Kotliny do Ždiaru (Monkovej doliny) - spolu 4,37 km.
  • Obec Štrba vybuduje dva nové úseky cyklotrás na úsekoch Štrba - Važec a Lučivná - Štrba - spolu 3,02 km.
  • Obec Jabłonka vybuduje 6,74 km novej cyklotrasy spájajúcej Oravu s  hlavnou trasou Cesty okolo Tatier na úseku od Jabłonky smerom na Chyżné a štátnu hranicu
  • Mesto a obec Czarny Dunajec zrekonštruuje historickú železničnú stanicu v Čiernom Dunajci a prispôsobia ju na poskytovanie služieb cyklistom (malé stravovacie zariadenia, toalety, oddychová zóna atď.).
  • Obec Łapsze Niżne zrekonštruuje budovu Ľudového domu, v ktorej sa nachádza interaktívna prírodná expozícia Spiša, zhotovená v rámci tretej etapy projektu, a vybuduje nové oddychové miesto pre cyklistov v  Kacwíne s drobnou architektúrou - cyklodráhou, altánkom a pod.
V rámci projektu EZÚS TATRY vykoná prieskum a analýzu turistického ruchu na Ceste okolo Tatier na poľskej a slovenskej strane hranice a  vydá aktuálnu mapu Cesty okolo Tatier. Vďaka plánovaným investíciám: -pribudnú ďalšie úseky cyklistických ciest na hlavnej trase Cesty okolo Tatier na Slovensku, -rozšíri sa sieť cyklotrás na Orave na poľskej strane, -na trase pribudne ďalšia súvisiaca infraštruktúra.
Na projekte sa podieľa Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY ako vedúci partner a miestne samosprávy z Poľska (mesto a obec Czarny Dunajec, obec Jabłonka, obec Łapsze Niżne) a zo Slovenska (Mesto Spišská Belá, Obec Štrba).
Hodnota projektu je: 4 913 077,79 EUR, z toho 3 930 462,10 EUR je spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
čítaj viac...

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja