x

"Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov" – Múzeum tlačeMÚZEUM TLAČE s expozíciou tlačiarenských strojov a vybavenia z 19. storočia