x
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Školská
4031 01 Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – je to najmodernejšie múzeum tohto typu na Slovensku. Na ploche približne 1400 m2 sa nachádzajú zriedkavé exponáty. Najcennejšou pamiatkou je kostra jaskynného leva – jedna z najväčších v Európe. Môžete tu uvidieť pravekú kultovú masku či model meteoritu. V múzeu nechýbajú ani interaktívne zariadenia. Návštevníci môžu nazrieť do brloha medveďa či skúsiť vplaziť sa do jaskyne. Exponáty dopĺňajú svetelné a zvukové efekty, vďaka ktorým má človek dojem, že sa skutočne prechádza lesom. Počuť napríklad spev vtáctva, piskot svišťa i zavýjanie vlka. V podkroví múzea sa môžete zúčastniť na rôznych prírodných workshopoch súvisiacich s včelárstvom, rybárstvom, ovčiarstvom, lyžiarstvom, horskou záchranou. Môžete tiež vojsť do horskej útulne – najstaršej vo Vysokých Tatrách. Expozícia jaskyniarstva sa nachádza v podzemných priestoroch budovy.

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja