x

Kostol sv. Michala Archanjela, Dębno

Kościelna 42, 34-434 Dębno
34-434 Dębno

Bol postavený v roku 1490. Steny kostola zvnútra skrášľuje unikátna polychrómia z 15. – 16. stor. V roku 2003 bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.