x

Jednou z najzaujímavejších a veľmi malebných trás na cyklistickej Ceste okolo Tatier je trasa vedúca z Nowého Targu k Lorencovým Skałkám. Je to takmer pätnásťkilometrová, prekrásna cyklistická trasa, ktorá ponúka veľa atrakcií. Oplatí sa naplánovať si trochu viac času, aby ste mohli zosadnúť z bicykla a kochať sa krásnymi výhľadmi, obdivovať zaujímavé miesta a urobiť si nádherné fotografie. Názov Lorencowe Skałki sa týka skál vo východnej skupine Durštínskych skaliek nachádzajúcich sa v Spišských Pieninách.

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja