x

Horské pásmo na Slovensku s rozlohou približne 70 km2, čo tvorí približne 9 % z rozlohy celých Tatier. Je to časť, ktorá susedí s Vysokými Tatrami. Najvyšší vrch je Havran (2152 m n. m.). V súčasnosti je iba jeden chodník Belianskych Tatier sprístupnený turistom – je to trasa na Široké sedlo, ktorá vedie naprieč Belianskymi Tatrami. Túto časť Tatier si výnimočne obľúbili kamzíky, ktoré tu môžete stretnúť takmer na každom kroku. Viac informácií na: http://www.wiecznatulaczka.pl/tatry-bielskie-opis-szlaku/

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja