x
Skałka Rogoźnicka

Skałka Rogoźnicka


Skałka Rogoźnicka je neopakovateľnou rezerváciou neživej prírody. Je to geologický útvar unikátny pre celú Európu. V bývalom kameňolome je zriadená prírodná rezervácia, v ktorej sú chránené vápencové skaly rozličných farieb, ktoré pochádzajú z rôznych geologických období. Dominujú vápence z obdobia neskorej jury a ich vek je približne 170 miliónov rokov. Charakteristická červená farba je výsledkom výskytu schránkovca z Rogoże. Názov „schránkovec“ znamená, že skala vznikla usadzovaním sa veľkého množstva lastúrnikov, ramenonožcov, amonitov a iných druhov zvierat, ktoré pred miliónmi rokov obývali teplé more, ktoré pokrývalo územie celého Podhalia. V roku 1989 bola rezervácia zapísaná do zoznamu svetového geologického dedičstva UNESCO ako objekt s medzinárodným významom. Viac informácií na: http://www.it.nowytarg.pl/node/127

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja