x
Pieninský národný park

Pieninský národný parkPark zahŕňa najcennejšie areály Stredných Pienin s masívom Troch Korún, Pieninkami a Czorsztynskými Pieninami a tiež malú časť Spišských Pienin – Zielone Skałki. Pásma sú rozdelené dolinou Dunajca a jeho prielom je tiež súčasťou Parku. Park chráni výnimočné, prirodzené rastlinné spoločenstvá: karpatskej bučiny, javorových lesov, reliktných borovicových lesov či teplomilných lúčnych rastlín. Veľmi rozšírené sú vstavače. Za svoju popularitu park vďačí krásnej prírode a neobyčajným panorámam – potrhaným, vápencovým skalám, úžľabinám, útesom, zeleným lúkam s početnými druhmi motýľov a divokej rieke s plťami, ktoré sa po nej plavia. Najpopulárnejšie chodníky vedú na Tri Koruny (982 m n. m.) a Sokolicu (747 m n. m.). Z vyhliadkovej platformy na Troch Korunách sa rozprestiera nádherná panoráma prielomu Dunajca, Tatier, Gorcov a Sandeckých Beskýd (inf. portál Onet podróże). Viac informácií na: https://www.pieninypn.pl/

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja