x
Kežmarský hrad

Kežmarský hrad

Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok

Kežmarský hrad je jediný úplne zachovaný hrad na Spiši. Bol vybudovaný pravdepodobne okolo roku 1463. V roku 1465 bola postavená bránová veža a v ďalších rokoch – hradby, ktoré boli spojené s existujúcim mestským opevnením. Hrad bol v niekoľkých etapách prestavaný a získal renesančný vzhľad. Viac informácií na: http://slovakia.travel/pl/zamek-w-kezmarku

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja