x

Múzeum bytovej kultúry v Kežmarku

Hlavné námestie 55
060 01 Kežmarok

Múzeum meštianskej bytovej kultúry na Spiši sa nachádza v meštianskom dome na Hlavnom námestí č. 55 v Kežmarku. Táto výnimočná expozícia predstavuje umelecko-remeselné exponáty zo 17. storočia, ale jej základ tvoria súčasti meštianskeho bytového interiéru z 19. storočia. Múzeum sa nachádza 13 km od Tatranskej Lomnice.

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja