x

Múzeum v Kežmarku – Výstavná sieň

Dr. Alexandra 11
060 01 Kežmarok

Dom na ulici Dr. Alexandra č. 11 sa dnes využíva ako výstavná sieň múzea. Je to jeden z najstarších zachovaných príkladov meštianskej architektúry v Kežmarku a na Spiši. V dome sú zachované cenné gotické a renesančné architektonické prvky, vrátane fragmentárnej renesančnej maliarskej výzdoby na vstupnom portáli.

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja