x

Múzeum v Kežmarku – Výstavná sieň

Dr. Alexandra 11
060 01 Kežmarok

Dom na ulici Dr. Alexandra č. 11 sa dnes využíva ako výstavná sieň múzea. Je to jeden z najstarších zachovaných príkladov meštianskej architektúry v Kežmarku a na Spiši. V dome sú zachované cenné gotické a renesančné architektonické prvky, vrátane fragmentárnej renesančnej maliarskej výzdoby na vstupnom portáli.