x
Hrad Nedeca

Hrad Nedeca

Zamkowa 2
34-441 Niedzica

Postavený v rokoch 1320 – 1330 spišskými grófmi z rodu Berzeviczy ako strážny hrad na obchodnej ceste spájajúcej Uhorsko s Poľskom. Hrad pretrval v takmer neporušenom stave dodnes. V súčasnosti je majiteľom hradu Združenie historikov umenia. Nachádza sa tu domov tvorivej práce, v ktorom je vyčlenený priestor na reštauráciu a malý hotelík. Na horných poschodiach hradu je zriadená múzejná časť.

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja