x

II. Etapa

Stručne o projekte, jeho genéze a realizácii


Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier je spoločný poľsko-slovenský značkový turistický produkt Euroregiónu „Tatry“, ktorý predpokladá realizáciu okruhu cyklistických, lyžiarskych a bežkárskych trás okolo Tatier s dĺžkou viac ako 250 km. Okruh vedie cez historicko-kultúrne regióny, rozprestierajúce sa na oboch stranách Tatier: Podhalie, Oravu, Liptov a Spiš.

Hlavným poslaním cesty je sprístupnenie neopakovateľných miest a lokálnych hodnôt krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na oboch stranách hranice, ku ktorým je aktuálne prístup obmedzený alebo takmer žiadny. Trasa Cesty okolo Tatier nadväzuje totiž na historické a kultúrne dedičstvo: najstaršiu sieť sídel, staré obchodné cesty, zaujímavé architektonické pamiatky, gotické drevené kostoly, drevené ľudové staviteľstvo a výnimočný folklór a ľudové umenie. Priebeh Cesty upriamuje pozornosť aj na unikátne prírodné a krajinné hodnoty terénov, ktorými vedie (rašeliniská, doliny riek s malebnými prielomami, charakteristické skaly a vrchy, malebné výhľady rozprestierajúce sa z mnohých miest na trase, čarovné lesné zákutia a malebné lúky).

Trasa „Cesty okolo Tatier“ je navrhnutá tak, aby jednotlivé cyklistické chodníky stimulovali aktívnu turistiku s ohľadom na životné prostredie a aby propagovali zdraviu prospešný spôsob trávenia voľného času ako alternatívu cestovania po regióne a motorizovanej formy jeho navštevovania.Genéza strategického projektu Euroregiónu „Tatry“

Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier má svoj začiatok v roku 2004, keď Kongres Zväzku Euroregión „Tatry“ inicioval toto cezhraničné podujatie. Stojí za to vrátiť sa k týmto udalostiam a pripomenúť si, aká je genéza tohto výnimočného poľsko-slovenského projektu.


Podrobné kalendárium, informácie o genéze a myšlienke Historicko-kultúrno-prírodnej ceste okolo Tatier nájdete v prezentácii. 


Začiatky prác na Ceste okolo Tatier sú tiež opísané v zaujímavom článku „Cesta okolo Tatier. Od myšlienky k realizácii“, ktorý je zverejnený v úvodnej časti cyklosprievodcu I. etapou Cesty 


Cesta okolo Tatier ako značkový cezhraničný turistický produkt Euroregiónu „Tatry“

Výnimočný charakter "Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier“ je výsledkom spojenia niekoľkých vlastností, ktoré spoločne vytvárajú cezhraničný turistický produkt:


  1.  Cesta okolo Tatier sprístupňuje turistom a obyvateľom miesta, ktoré sa vyznačujú unikátnymi historickými, kultúrnymi a prírodnými hodnotami. Poskytuje možnosť aktívneho oddychu a bezpečnej návštevy regiónu.
  2. Poskytuje trasy, ktoré sú náležite pripravené pre cyklistov, kolieskových korčuliarov, chodcov a lyžiarov-bežkárov.
  3. Cyklistické chodníky sú doplnené infraštruktúrou pre cyklistov.
  4. Rozpoznateľnosť Cesty okolo Tatier na turistickom trhu


I. etapa realizácie Cesty okolo Tatier

V rokoch 2014 – 2015 bola realizovaná I. etapa investície v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007–2013. Do realizácie projektu bolo zapojených 13 partnerov – 4 z Poľska a 9 zo Slovenska: Obec Czarny Dunajec ako Vedúci partner, mesto Nowy Targ, obec Nowy Targ, obec Szaflary, mesto Kežmarok, obec Vrbov, obec Huncovce, mesto Liptovský Mikuláš, mesto Trstená, obec Nižná, obec Liesek, obec Hladovka, obec Suchá Hora.

V rámci projektu bude do novembra 2015 vytvorených celkovo 93,12 km cyklotrás s asfaltovým alebo štrkovým povrchom prechádzajúcich oblasťami s vysokou prírodnou, kultúrnou a historickou hodnotou, z toho 35 km súvislého cezhraničného úseku, ktorý bude viesť od Nowého Targu trasou bývalej železnice k poľsko-slovenskej štátnej hranici v Suchej Hore a ďalej do mesta Trstená, okrem toho budú vytvorené úseky na Spiši (Vrbov – Kežmarok – Huncovce) a v Liptovskom Mikuláši, ktoré sa budú môcť v zimnom období využívať ako lyžiarske bežkárske trate. Na trase bolo tiež vybudovaných 15 odpočívadiel pre cyklistov a bezplatné parkovisko v Czarnom Dunajci.

Investičné aktivity sprevádzali propagačné podujatia zamerané na šírenie vedomostí o Ceste okolo Tatier a o projekte. Na každom úseku vybudovaného cyklistického chodníka boli umiestnené informačné tabule. Bol vydaný poľsko-slovenský cyklosprievodca a mapy vybudovaných úsekov. Bola pripravená webová stránka www.szlakwokoltatr.eu


II. etapa realizácie Cesty okolo Tatier

V II. etape výstavby cyklistických chodníkov spolu s infraštruktúrou pre cyklistov v rámci Cesty okolo Tatier bude pokračovať 10 partnerov z Poľska a Slovenska v rámci vlajkového projektu v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Vedúcim partnerom projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY a partnermi 9 samospráv – 4 poľské: mesto Nowy Targ, obec Szaflary, obec Nowy Targ, obec Nižné Lapše a 5 slovenských: mesto Kežmarok, mesto Spišská Belá, mesto Stará Ľubovňa, mesto Liptovský Mikuláš, mesto Trstená.

V projekte sa plánuje vybudovanie ďalších 59,44 km cyklistických chodníkov s parkoviskom a prístreškami pre cyklistov. Na poľskej strane Cesta pokračuje od mesta Nowy Targ na východ cez obec Szaflary, obec Nowy Targ, obec Nižné Lapše k hraničnému priechodu Kacvín – Veľká Franková. Na slovenskej strane budú partneri pokračovať vo výstavbe cyklistických trás od Ždiaru smerom ku Tatranskej Kotline a Spišskej Belej a ďalej do Kežmarku. Okrem toho na Slovensku vzniknú ďalšie úseky Cesty v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a úsek Hniezdne – Stará Ľubovňa. Realizácia projektu bola naplánovaná od novembra 2016 do októbra 2018.

Vplyv investičnej časti projektu na značnú časť oprávneného územia na jednej a druhej strane hranice zvýši aktivity v oblasti spolupráce v rámci rozvoja cykloturistiky na území PL-SK pohraničia a integrované propagačné aktivity prezentujúce nový turistický produkt pohraničia – Cestu okolo Tatier spolu s jej najväčšími hodnotami. Vďaka tomu získajú obyvatelia a turisti cezhraničný produkt, ktorý im umožní bezpečne cestovať na bicykli po pohraničí a zároveň spoznávať doteraz nedostupné miesta vyznačujúce sa neopakovateľnými historickými, kultúrnymi a prírodnými hodnotami. Výrazne sa tým zvýši turistická atraktivita regiónu pohraničia a bude to zároveň odpoveď na aktuálne potreby súvisiace s rozvojom alternatívnych foriem cestovania a rodinného oddychu, priaznivých pre životné prostredie.


Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja