x
Záverečná konferencia vlajkového projektu

Záverečná konferencia vlajkového projektu

25. apríla 2019 sa v Stredisku poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu konala záverečná konferencia vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Na konferencii sa zúčastnili poľskí aslovenskí projektoví partneri, vicekonzul Slovenskej republiky pán Slavomír Nagy, vedúci odboru Európskej územnej spolupráce vMalopoľskom vojvodskom úrade pán Stanisław Pajor, riaditelia kancelárií Zväzku Euroregión „Tatry" pán Michał Stawarski aZdruženia Euroregión Tatry pani Lívia Kredatusová.     Počas konferencie bol prezentovaný vlajkový projekt s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa" aefekty projektu dosiahnuté 10 partnermi – mestom Nowy Targ, obcou Nowy Targ, obcou Szaflary, obcou Nižné Lapše, mestom Kežmarok, mestom Spišská Belá, mestom Liptovský Mikuláš, mestom Trstená, mestom Stará Ľubovňa aEurópskym zoskupením územnej spolupráce TATRY. Boli tiež prezentované usmernenia pre rozvoj cykloturistiky na poľsko-slovenskom pohraničí prijaté ako závery vyplývajúce zrealizácie všetkých projektových aktivít.     Oopatreniach Ministerstva športu acestovného ruchu voblasti podpory rozvoja cestovného ruchu vPoľsku hovoril pán Marek Sołtysiak – vedúci Oddelenia plánovania ašírenia cestovného ruchu vMinisterstve športu acestovného ruchu. Myšlienku, realizáciu, efekty abudúcnosť projektu VeloMałopolska prezentovala pani Dorota Skotnicka – riaditeľka Odboru Cestovného ruchu ašportu vMaršalkovskom úrade Malopoľského vojvodstva. Cyklistické trasy na území Žilinského samosprávneho kraja, plány ich rozšírenia aprepojenia sCestou okolo Tatier prezentoval pán Juraj Hlatký – cyklistický koordinátor zOddelenia regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja.   Na záver konferencie boli prezentované aktivity týkajúce sa rozšírenia arozvoja Cesty okolo Tatier ako cezhraničného turistického produktu avšetci účastníci dostali pozvanie na aktívne trávenie voľného času na novovybudovaných cyklistických chodníkoch Cesty okolo Tatier.     Konferencia realizovaná vrámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja vrámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja