x
Výstavba novej cyklotrasy Kežmarok - Zlatná bola ukončena

Výstavba novej cyklotrasy Kežmarok - Zlatná bola ukončena

Dňa 17.09.2014 podpísalo mesto Kežmarok zmluvu o dielo – „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – Úprava lesnej cesty Zlatná na cyklocestu“ so zhotoviteľom stavby Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.
Výstavba cyklotrasy sa realizovala v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Stavenisko bolo predmetnej firme odovzdané dňa 18.09.2014. Do projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier je celkovo zapojených 13 miest a obcí zo Slovenska (mestá Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Trstená a obce Hladovka, Huncovce, Liesek, Nižná, Suchá Hora, Vrbov) a Poľska (Gmina Czarny Dunajec, Gmina Miasta Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Nowy Targ). Mesto Kežmarok v rámci svojej časti vybudovalo 3 km dlhú a 3 m širokú asfaltovú cyklotrasu od sídliska Sever po rybník Zlatná. Realizovaná bola úprava pláne, spojovacie postreky, čistenie priekop, zriadenie priepustov, položenie asfaltovej vrstvy a zriadenie krajníc. Dňa 25.11.2014 mesto Kežmarok prevzalo stavbu od dodávateľa stavby. Celkové výdavky sú 166 660,66 EUR z toho 85% bude spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu mesta Kežmarok.
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja