x
Výstavba cyklotrás v meste Kežmarok za rok 2015 bola ukončená

Výstavba cyklotrás v meste Kežmarok za rok 2015 bola ukončená

Kompletný strategický projekt Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás okolo Tatier. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravy a komunikácie v regióne slovensko-poľského pohraničia, čo bude mať vplyv na zvýšenie atraktivity regiónu z turistického hľadiska, ako aj zabezpečenie územnej kohéznosti prihraničnej oblasti so zachovaním unikátnych hodnôt prírodného dedičstva.
V projekte bolo celkovo zapojených 13 partnerov - 9 slovenských, jedným z nich je aj mesto Kežmarok. Mesto Kežmarok v rámci tohto projektu zrealizovalo 3 cyklotrasy, a to: 1. Úprava lesnej cesty Zlatná na cyklocestu - 3000 m dlhá a 3 m široká asfaltová cyklotrasa od sídliska Sever po rybník Zlatná. Realizovaná bola úprava pláne, spojovacie postreky, čistenie priekop, zriadenie priepustov, položenie asfaltovej vrstvy a zriadenie krajníc. Dňa 25.11.2014 mesto Kežmarok prevzalo stavenisko od dodávateľa stavby. Celkové výdavky sú 166 660,66 EUR z toho 85% bude spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu mesta Kežmarok. 2. Výstavba cyklotrasy – časť Kežmarok – Huncovce, úsek k.ú. Kežmarok- 1090 m dlhá a 3 m široká asfaltová cyklotrasa, ktorá začína na ľavom brehu toku rieky Poprad za lávkou z ulice Sihoť a končí na katastrálnom území mesta Kežmarok. Realizovaná bola úprava pláne, odkopávanie zeminy, realizácia obrubníkov, zhotovenie nestmelenej podkladovej vrstvy, realizácia asfaltových vrstiev, spojovacie postreky, čistenie priekop, zriadenie priepustov, položenie asfaltovej vrstvy a zriadenie krajníc. Dňa 31.7.2015 mesto Kežmarok prevzalo stavenisko od dodávateľa stavby. Celkové výdavky sú 116 013,96 EUR z toho 85% bude spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu mesta Kežmarok. 3. Vyasfaltovanie cyklotrasy – úsek Kežmarok – Hájovňa – Spišská Belá- 1170 m dlhá a 3 m široká asfaltová cyklotrasa, ktorá začína pri Hájovni a končí na katastrálnom území mesta Kežmarok pred Strážkami (Spišská Belá). Realizované bolo položenie asfaltovej vrstvy a vodorovné značenie, osadenie informačných tabúľ. Dňa 30.10.2015 mesto Kežmarok prevzalo stavenisko od dodávateľa stavby. Celkové výdavky sú 43 230,23 EUR z toho 85% bude spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu mesta Kežmarok. Výstavba cyklotrás je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja