x
Výber propagačného sloganu Cesty okolo Tatier

Výber propagačného sloganu Cesty okolo Tatier

Poľsko - slovenská porota ukončila aj hodnotenie a výber propagačného sloganu Cesty okolo Tatier. V súťaži na propagačný slogan Cesty okolo Tatier bolo celkovo prihlásených 12 návrhov.
Vhodnotení sa brali do úvahy tieto kritéria: originálnosť, dodržanie charakteru Cesty okolo Tatier, jednoduché rozpoznanie a zapamätanie sloganu. Poľsko – slovenské porota sa zhodla na víťazovi a na I. mieste skončil slogan pána Szymona Ozorowskiego z Ludźmierza: Zakręć w Tatry Rozkrúť to do Tatier A spin around Tatras Na II. mieste skončili propozície prihlásené od: Piotr Komorowski, Warszawa Pracownia Reklamowa Anna Ozorowska, Nowy Targ ERNESTO TRAVEL / Wojciech Goj, Kraków Andrzej Woszczek, Jabłonka Bronisława Piotrowicz, Zakopane   Všetkým účastníkom ďakujeme za záujem o súťaž!       
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja