x
Výber logo Cesty okolo Tatier

Výber logo Cesty okolo Tatier

Informujeme, že poľsko – slovenská porota ukončila hodnotenie a výber prác súťaže na logo Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier. Do súťaže v stanovenom termíne sa prihlásilo 38 prác, z ktorých bol uskutočnený výber.
V hodnotení sa brali do úvahy estetické kritéria a funkčnosť, okrem iného: originálnosť, dodržanie charakteru cesty okolo Tatier, jednoduché rozpoznanie a zapamätanie loga, možnosť škálovania a využitie loga v rôznych propagačných, informačných materiáloch a na internete.   Výsledky: I. miesto ex aequo: Pracownia Reklamowa Anna Ozorowska, Nowy Targ (verzia I.) Alex Gerbóc, Boldog (Słowacja)
II. miesto ex aequo: Tomasz Nadolny, Szczytniki (verzia I.) Joanna Głowacz, Zakopane (verzia I.) Marek Podolinský, Spišská Belá Pracownia Reklamowa Anna Ozorowska, Nowy Targ (verzia II.)
III. miesto ex aequo: Katarzyna Włoch, CNT Michał Łebkowski Kraków (verzia I.) Lesław Jędrysko, FP Darmodom Nowy Targ Joanna Głowacz, Zakopane (verzia II.)
IV. miesto ex aequo: Szymon Ozorowski, Ludźmierz Agnieszka Prajs, Warszawa (verzia I.) Mariola Pietraszek, Krempachy (verzia II.)   Všetkým účastníkom ďakujeme za tak veľký záujem o súťaž a gratulujeme za kreativitu a nápaditosť!  
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja