x
Študijné tvorivé dielne s cykloturistickou tematikou na poľsko-slovenskom pohraničí

Študijné tvorivé dielne s cykloturistickou tematikou na poľsko-slovenskom pohraničí

Partneri vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“, ktorý sa realizuje v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ukončili cyklus študijných tvorivých dielní, počas ktorých boli v rôznych regiónoch poľsko-slovenského pohraničia organizované stretnutia týkajúce sa cykloturistiky.
Zástupcovia poľských aslovenských partnerov navštívili o. i. Bielsko-Biału, Starú Ľubovňu, Liptovský Mikuláš aRzeszów. Posledné tvorivé dielne za účasti experta zMinisterstva športu acestovného ruchu sa konali vNowom Targu. Program stretnutí bol rozmanitý, prezentoval rôzne aspekty amožnosti rozvoja cyklistickej infraštruktúry, umožňoval oboznámiť sa so skúsenosťami expertov azástupcov samospráv ziných regiónov pohraničia, zamyslieť sa spoločne nad tvorbou ponuky pre turistov, ktorí majú záujem spoznať atrakcie poľsko-slovenského pohraničia na bicykli, spestrením turistickej ponuky vnadväznosti na kultúrne aprírodné dedičstvo pohraničia.     Navštívili sme Enduro Trails vBielsku-Białej, kde sme sa nielen stretli svynikajúco vytvorenými arozvíjajúcimi sa single trackmi, ale porozprávali sme sa tiež, ako rozšíriť ponuku Cesty okolo Tatier otrasy tohto druhu. VStarej Ľubovni sme jazdili novými cyklistickými chodníkmi vybudovanými vrámci cezhraničných projektov. Dozvedeli sme sa tiež, aké sú plány rozšírenia cyklistickej infraštruktúry vregióne aprepojenia chodníkov do siete cyklotrás. Využili sme tiež trasy, ktoré sú vytvárané pod ľubovnianskym hradom vrámci projektu Cyklostopy. VLiptovskom Mikuláši sme sa rozprávali so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja, cyklistických organizácií amiestnych samospráv opokračovaní vo výstavbe Cesty okolo Tatier ajej prepojenia sbudovanou Vážskou cyklomagistrálou. VRzeszowe zástupcovia Maršalkovského úradu Malopoľského vojvodstva predstavili doterajšie práce aplány týkajúce sa Východného cyklistického chodníka GreenVelo. Stretnutie vNowom Targu sexpertom zMinisterstva športu acestovného ruchu bolo výbornou príležitosťou oboznámiť sa sjeho postrehmi aodporúčaniami týkajúcimi sa doterajšieho priebehu prác pri výstavbe apropagácii Cesty okolo Tatier anávrhmi na vytvorenie značkového produktu cestovného ruchu.     Všetky skúsenosti získané počas tvorivých dielní, nadviazané kontakty, nápady na nové akcie umožnili vypracovať usmernenia pre pokračovanie vaktivitách súvisiacich srozvojom siete cyklistických chodníkov na poľsko-slovenskom pohraničí na základe cezhraničnej Cesty okolo Tatier.     Aktivity realizované vrámci vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – II. etapa" spolufinancovaného Európskou úniou zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja vrámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja