x
Pri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši pribudli dve odpočívadlá

Pri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši pribudli dve odpočívadlá

Mesto Liptovský Mikuláš slávnostne ukončilo výstavbu dvoch odpočívadiel na cyklochodníku, ktorý vedie popri Váhu. Ide o dve nové oddychové zóny na cyklochodníku tvoria lavičky s prístreškom a stojany na bicykle so solárnym osvetlením, prostredníctvom ktorého mesto šetrí náklady na ich prevádzku.

Predstavitelia radnice dnes s účasťou zástupcov samospráv partnerských miest z Maďarska a Českej republiky slávnostne otvárali odpočívadlá pri cyklochodníku. Výstavba bude financovaná z eurofondov (85%), štátneho rozpočtu (10%) a zvyšok z mestskej kasy. Liptovský Mikuláš je zapojený už aj do druhej etapy projektu Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier. Ak sa podarí získať financie, v meste pribudne cyklochodník od Jánošíka popri Váhu smerom do Ondrašovej.

Strategický cezhraničný projekt zaŕňa realizáciu viac ako 250 kilometrov cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás. Dnes je hotových vyše 100 kilometrov cyklistických trás v rámci prvej etapy a skôr cez jednotlivé samosprávy. Mesto v rámci projektu zralizovalo výstavbu 3,2 kilometrov cyklochodníka a dvoch odpočívadiel. Spoločne s už vybudovaným cyklochodníkom z vlastných zdrojov na Nábreží, tak na viac ako štyroch kilometroch vzniklo sprevnené prepojenie Podbrezín s centrom popri Váhu.
 
Zdroj: Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja