x
Pri cyklochodníku pribudnú odpočívadlá

Pri cyklochodníku pribudnú odpočívadlá

Popri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši už čoskoro pribudnú lavičky s prístreškom a stojany na bicykle so solárnym osvetlením. Výstavbou odpočívadiel samospráva zvýši komfort športu chtivých obyvateľov a návštevníkov.
Dvojica oddychových zón vznikne pri cyklochodníku vblízkosti Iľanovského mosta na Nábreží a pri sútoku riek Váh aSmrečianka v Okoličnom. „Súčasťou cyklistických odpočívadiel budú spevnené plochy doplnené verejnou zeleňou, prístrešky slavičkami, informačné tabule, stojany na bicykle a odpadkové koše. Niekoľko lavičiek osadíme i mimo prístreškov," uviedla projektová manažérka mesta Jana Kormaníková. Náklady na prevádzku mesto ušetrí použitím šetriaceho solárneho osvetlenia. „Aj počas zimy je cyklochodník využívaný viac ako sa očakávalo. Investície do športu sú určite jedným zmnožstva možností ako môžeme zvyšovať kvalitu života vnašom meste," zdôraznil primátor Ján Blcháč. Celkové náklady vo výške takmer 34 tisíc eur budú vrámci projektu Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier hradené zprostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu afinancií mesta. Výstavba odpočívadiel musí byť ukončená do septembra 2015.
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja