x
Preteky na bicykli pri príležitosti otvorenia poľskej časti cyklistického chodníka Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier

Preteky na bicykli pri príležitosti otvorenia poľskej časti cyklistického chodníka Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier

Pri príležitosti otvorenia poľskej časti cyklistického chodníka Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier pozývame všetkých zúčastniť sa pretekov na bicykli dňa 27. 09. 2015 (nedeľa).
               Pri príležitosti otvorenia poľskej časti cyklistického chodníka
historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier pozývame všetkých zúčastniť sa PRETEKOV na bicykli dňa 27. 09. 2015 (nedeľa)
Registrácia účastníkov pretekov do 24. 09. 2015. na tel. č. 0048 18 26571 79, alebo e-mailom: ckip@ckip.org na priloženej prihláške (prihlášku možno doručiť organizátorovi najneskôr vdeň štartu,
v prípade maloletého účastníka platí: prihláška + súhlas zákonného zástupcu)
Registrácia účastníkov je naplánovaná na 14.30 hod. na cyklotrase na hranici Chocholow – Suchá Hora Plánovaný štart je okolo 15.00 hod. Trasa jazdy (po cylistickom chodníku):
štart – od štátnej hranice: Chocholow – Suchá Hora
cieľ – parkovisko pri Základnej škole a Gymnáziu v Czarnom Dunajci Organizačný poriadok - preteky na bicykli majú rekreačný charakter, - každý účastník do 16 rokov, musí mať na hlave prilbu a musí byť v sprievode dospelej osoby, - organizátor pretekov zabezpečí účastníkom štartovací balíček, t. j. regeneračné posilnenie, vodu a mapu, - organizátor neberie zodpovednosť za úrazy počas pretekov, nepoisťuje pretekárov a neberie zodpovednosť za stratu predmetov, -organizátor si vyhradzuje právo na možnosť zmeny termínu, spôsob uskutočnenia, alebo odvolania pretekov. Zúčastnená inštitúcia/osoba v športovej, či súťaži organizovanej Gminou Czarny Dunajec, alebo Centrom Kultúry a propagácie Gminy Czarny Dunajecprehlasuje, že má súhlas rodičov, opatrovateľov na zber osobných údajov prihlásených účastníkov, neplnoletých osôb podľa Zákona ústavy zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Zb. U. Z 2002, č. 101, poz. 926 zo zm.) Podanie prihlášky znamená oboznámenie sa a akceptáciu organizačného poriadku. Organizátori: Starosta Gminy Czarny Dunajec, Kultúrne a propagačné centrum Gminy Czarny Dunajec Pozývame všetkých na preteky!
                 Projekt spolufinancovaný Európskou úniou zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
 
Stiahnuť: Prihlaska
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja