x
Obrovský záujem o Cestu okolo Tatier na World Travel Show 2018

Obrovský záujem o Cestu okolo Tatier na World Travel Show 2018

Zástupcovia EZÚS TATRY tentokrát pozývali na Cestu okolo Tatier počas medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu World Travel Show 2018, ktorý sa konal 19. – 21. októbra tohto roku v Nadarzyne pri Varšave.
Veľtrh vhlavnom meste Poľska zaznamenal veľký úspech – výstavné haly navštívilo viac ako 66 tis. osôb. Davy záujemcov priam obliehali stánok Cesty okolo Tatier! Takáto návštevnosť bola výsledkom obrovského záujmu oponuku Cesty okolo Tatier pripravenú špeciálne na tento veľtrh: veľkoplošné fotografie, dynamické filmy, trenažér pre všetkých, ktorí túžia po cyklistických túrach, zaujímavé propagačné materiály asladkosti označené logom Cesty. Vďaka tomu všetkému sa návštevníci na dlhší čas zastavovali pri stánku Cesty, aby získali niekoľko nových informácií orozširovaní Cesty okolo Tatier, ojej najväčších atrakciách aokultúrnom aj prírodnom dedičstve pohraničia. Účasť na veľtrhoch je jednou zaktivít realizovaných Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY vrámci mikroprojektu snázvom „Cesta okolo Tatier – čaká na objavenie". Fotografie: archív EZÚS TATRY      
Zdieľam facebook twitter

Projektoví Partneri

Euroregion "Tatry"
EUWT TATRY
Miasto Nowy Targ
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Nowy Targ
Gmina Szaflary
Gmina Łapsze Niżne
Mesto Kežmarok
Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Trstená
Mesto Spišská Belá
Mesto Stará Ľubovňa
Obec Suchá Hora
Obec Hladovka
Obec Liesek
Obec Nižná
Obec Vrbov
Obec Huncovce
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Portál Je Spolufinancovaný Európskou Úniou Z Európskeho Fondu Regionálneho Rozvoja
V Rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.


Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr
Modernizácia portálu je spolufinancovaná z prostriedkov Ministerstva rozvoja